Logotype MittBohuslän

Reparation av Väg 44, Uddevallatunnlarna

Under en tid av ca två år kommer det från och till vara problem med framkomligheten på Väg 44, från Brattåsmotet till Fröland. Det innebär att man vid vissa perioder dubbelriktar trafik genom tunnlarna och det kommer tidvis att vara köbildningar. För att följa arbetet med renoveringen kan man få mer information på trafikverket.


Tips för att underlätta för utryckningsfordon

Står du fast i en bilkö kan det vara stressande att se att vi är på väg och inte kunna komma undan. Men, om alla kör en billängd framåt och styr hårt åt kanten kan man ofta skapa fri plats åt oss. Om chauffören i utryckningsfordonet märker att det är svårt för bilister att skapa fri väg kan man tillfälligt stänga av sirenen för att minska stressen. Det betyder alltså inte att det inte längre är bråttom, bara att vi vill undvika att stressa förare.

Vi väljer alltid den mest framkomliga vägen, exempelvis genom korsningar, så var vaksam även om du har grönt ljus! Och tänk på att det kan komma fler utryckningsfordon.