Logotype MittBohuslän

Beslut om upphävande av eldningsförbud i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner

Med anledning av ändrade väderleksförhållanden och lägre brandriskvärden har Räddningschefen fattat beslut med stöd av 2 Kap. 7§ Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789), att beslut från 2017-07-03 om eldningsförbud i Räddningstjänstförbundets kommuner upphävs från och med 2017-08-04 klockan 12.00.

Detta beslut anslås på de officiella anslagstavlorna i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner.

Överklagande av detta beslut kan göras till länsstyrelsen enligt10 Kap. 5 § Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

I tjänsten dag som ovan.
Bernt Eriksson, Förbunds-/räddningschef
(Genom: Magnus Lagrell, Räddningschef i beredskap)

Regn