Logotype MittBohuslän

Elda trädgårdsavfall

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras hemma vid bostaden eller lämnas på återvinningscentralerna.

Regler för eldning av trädgårdsavfall skiljer sig åt mellan våra medlemskommuner.

Uddevalla

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område får endast ske med torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Löv, gräs och vått material ger kraftig rökutveckling och är direkt olämpligt. Tänk på att vissa människor är särskilt känsliga och visa hänsyn.

Lysekil och Munkedal

Eldning med torrt trädgårdsavfall inom detaljplan är förbjudet mellan 1 juni-31 augusti. Övrig tid får endast ske med torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Löv, gräs och vått material ger kraftig rökutveckling och är direkt olämpligt. Tänk på att vissa människor är särskilt känsliga och visa hänsyn.

Mer information