Logotype MittBohuslän

Nyheter

  • 2017-07-04

    Beslut om eldningsförbud i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner


    Med anledning av den rådande väderleken har Räddnings-/förbundschefen med stöd av 2 kap7§ Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) utfärdat totalt eldningsförbud att gälla fr.o.m. 2017-07-03 klo...
    Läs mer