Logotype MittBohuslän

Undvika onödiga larm

Tips på hur du undviker onödiga larm

Att anläggningsskötarna har utbildning för att kunna hantera brandlarmscentralen.

Skapa rutiner så att hantverkare alltid kontaktar anläggningsskötaren för eventuell frånkoppling innan arbetet påbörjas.

Kontakta anläggarfirman för nedanstående punkter:

 • Ta hänsyn till automatiska brandlarmet vid en eventuell ombyggnad av lokalerna
 • Rätt typ av detektor blir installerad för det aktuella utrymmet
 • Kapslade detektorer installeras i våtutrymme och utomhus
 • Rökdetektor inte blir placerad utanför våt/duschutrymme eller i köksutrymme
 • Timer kan vara en bra lösning då kortare frånkopplingar måste göras vid arbete som kan orsaka planerad rökutveckling/ångutsläpp
 • Larmlagringstablå kan installeras. För detta krävs att verksamheten har en egen larmorganisation

Onödigt förorsakat automatiskt brandlarm debiteras enligt fastställd taxa vid: (här nedan finns exempel)

 • Bristande underhåll: Smutsiga detektorer, dåliga batterier och när prov och underhåll inte utförs på anläggningen
 • Detektorsval/placering: Val av fel typ av detektor, verksamhetsförändring som påverkar detektorvalet samt detektorplacering direkt utanför våtutrymme
 • Felhantering: Behörig/obehörig personal har hanterat anläggningen på ett felaktigt sätt i samband med service och underhåll på anläggningen. Då automatiska brandlarmet blivit återställt innan räddningstjänsten har anlänt och därmed försvårar insatsen
 • Fordon: Rök från bilar/truckar som kört in i lokaler som skyddas av rökdetektorer
 • Hantverkare: Arbete utan att frånkoppling har ägt rum, vid svetsning, mattläggning, slipning/kapning
 • Levande ljus/tomtebloss: Ljus, tomtebloss, inomhusraketer, rökmaskiner etc
 • Matlagning: Slarv vid matlagning, ej rengjord ugn, brödrost under detektor, fel typ av detektor samt felplacering
 • Okänd/ej synlig orsak: I de fall bristande underhåll kan påvisas via kontrolljournalen i brandlarmscentralen
 • Rökgenerator: Discorök eller rök från generator som aktiverats av utlöst inbrottslarm
 • Rökning: Rökning i lokaler som skyddas av rökdetektor
 • Sabotage: Medvetet förorsakat brandlarm
 • Städning: Spolning där ånga/vatten eller sopning där röken, dammet orsakar brandlarm
 • Okänd anledning: Anläggningsskötare fått information som inte har blivit åtgärdat
 • Ånga: Ånga från duschrum, städskrubb samt från industriprocess
 • Ändrade förutsättningar: Om verksamheten i lokalerna förändras kan en ändring av brandlarmsanläggningen vara nödvändig. Till exempel byte av detektortyp, flyttning av detektor, eller komplettering av anläggningen.