Logotype MittBohuslän

Brandfarliga och explosiva varor

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor i kommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Det är hos oss du ansöker om tillstånd för din hantering samt anmäler deltagare för lämplighetsprövning för explosiva varor.

För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder, medan det för explosiva varor gäller all sorts hantering, överföring och import.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det Polisen som sköter de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap du ska vända dig till.

OBS! Från 1 augusti 2021 ska lämplighetsprövning göras för personer som har tillgång till explosiva varor med begärlighetsgrad A eller B i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter. Senast 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Anmälan görs via blanketten ”Anmälan av deltagare för explosiv vara” som du hittar till höger på sidan.

Från 1 augusti 2021 gäller även att ansökan om nytt tillstånd för både brandfarliga och explosiva varor ska lämnas senast 4 veckor innan det gamla löper ut. Detta för att få fortsätta verksamheten enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden.