Logotype MittBohuslän

Högre kravnivå


Preemraff
Information till allmänheten - Preemraff

Gasum
Information till allmänheten - Gasum


Kommunal plan för räddningsinsats

Plan för räddningsinsats för Sevesoverksamheter av högre kravnivån inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns insatsområde.

Här hittar du dokumentet som beskriver hur Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän hanterar bestämmelsen om planer för räddningsinsatser för verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381).

Kommunal plan för räddningsinsats Gasum - Preemraff

Kontakt

Mikael Gard
Brandingenjör

Tel. 010-161 55 06