Logotype MittBohuslän

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet krävs vid vissa typer av verksamheter eller byggnader:

  • Vård
  • Skola
  • Hotell
  • Industri
  • Samlingslokaler
  • Byggnader med kulturhistoriska värden
  • Byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand

Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad är tillfredsställande ligger alltid på fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Tillsynen som räddningstjänsten utför syftar till att kontrollera att detta åtagande följs.

Kontakt

Mona Hedhman
Brandinspektör

Telefon 010-161 55 22

Mer information
Bostadsbrandtillsyn