Logotype MittBohuslän

Individanpassat brandskydd

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ingår i samverkansorganisationen Räddsam VG.

Räddsam VG består av 19 räddningstjänster och 50 kommuner. Det är samtliga räddningstjänster i Västra Götaland. Det är alla 49 kommuner i Västra Götaland, plus Kungsbacka i Halland. Kungsbacka kommun ingår i räddningstjänsten Storgöteborg.

Tillsammans arbetar ingående organisationer för att alla invånare i regionen ska ha nytta av samarbetet.

Man arbetar bland annat med ledning, operativ verksamhet, utbildning och frågor kring det förebyggande arbetet.

Här kommer du till Räddsam VG:s hemsida där du kan läsa allt om hur du skyddar dig själv och andra.

 

Här är exempel på checklistor med mera som finns på Räddsam VG:s hemsida.

Lilla checklistan

Utförlig checklista

Åtgärdskatalog

Tekniska hjälpmedel

Här finns en kampanjfilm från Norge om risken med brand i hemmet.

Ytterligare material som kan vara till hjälp finns på hemsidan under rubriken Individanpassat brandskydd.