Logotype
Logotype

Insatsplanering

För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats på objekt av en mer komplex karaktär, krävs att lättolkad objektsinformation finns tillgängligt. Insatsplanen blir därmed ett viktigt stöd för att kunna besluta om inriktningen för insatsen, angripa riskkällor på ett säkert sätt och få hjälp med att manövrera olika tekniska system på anläggningen. Anläggningens komplexitet och storlek avgör hur mycket information som krävs för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en effektiv räddningsinsats och därmed minska konsekvenserna av en olycka.

Insatsplanen upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren för anläggningen. För att underlätta detta arbete så har Räddningstjänsten Mitt Bohuslän tagit fram en mall samt en handledning för hur insatsplanen ska se ut. Dessa dokument ger råd och riktlinjer för hur upplägg, layout och information som räddningstjänsten behöver för att kunna bryta den negativa händelseutvecklingen.

Andra programvaror går också bra att använda, huvudsak är att upplägg och layout överensstämmer med mallen. Kontakta alltid räddningstjänsten för samråd när du ska ta fram en insatsplan.

Handledning för uppförande av insatsplaner Pdf, 902.3 kB.

RMB mall för insatsplan Powerpoint, 381.8 kB.