Logotype
Logotype

Uppställning av sopkärl/containrar

Anlagda bränder är vanligt förekommande i hela Sverige, räddningstjänsten vill därför påminna om vikten av att vidta åtgärder som minskar möjligheten till att anlägga en brand. En brand som startar i sopkärl, kartonger eller annat brännbart material som är placerat i direkt anslutning till en byggnad medför en stor risk för mer omfattande konsekvenser. Detta då branden kan sprida sig via fasad, takfot och fönster vilket kan leda till stora skador.

  • Öppen container, som saknar lock och lås, bör placeras minst 6 meter från byggnad. Container som saknar lås anses vara öppen.
  • Täckt container, i obrännbart material, som alltid är låst bör placeras minst 4 meter från byggnad.
  • Sopkärl som rymmer högst 660 liter bör placeras minst 4 meter från byggnad. Sopkärlet bör på lämpligt sätt förankras så att obehöriga inte kan flytta sopkärlet närmare byggnaden.
  • Undvik att placera brännbart material, såsom tomma kartonger, intill byggnadens yttervägg. Låt inget brännbart ligga kvar över natten.
  • Ditt försäkringsbolag kan ha kompletterande krav gällande placering av containrar och sopkärl.
Kontakt

Vid frågor kontakta Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 010-161 55 00