Logotype MittBohuslän
Brandbil

Hem och fritid

Informationen som finns på dessa sidor riktar sig i huvudsak till dig som privatperson. De tips och råd du hittar här berör främst hur du förebygger olyckor och brand i hem- och fritidsmiljön. Det finns mycket du kan göra själv för att förhindra att en brand uppstår.

Här finns också information om hur du kan agera vid krissituationer. Som privatperson kan du på olika sätt förbereda dig på händelser som avviker från det normala.

Kommunerna har en skyldighet att planera för en större kris eller en så kallad extra ordinär händelse.