Logotype MittBohuslän

113 13

Loggan för 11313

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.   

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

Informationsnumret 113 13 ringer du när:

  • Du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.
  • Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället.

Du kan både få information och lämna information om en pågående händelse.

Mer information