Logotype MittBohuslän

Akut hjälp

När du ringer SOS Alarm:

  • Förklara utförligt om vad som har hänt
  • Berätta vem du är och varifrån du ringer
  • Tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer

Nödnumret 112

Är det gemensamma telefonnummer som ska användas när man är i akut hjälpbehov av samhällets hjälpresurser. När du ringer nödnumret 112 besvaras alltid ditt hjälpsamtal av en SOS-operatör. Nödnumret ska bara användas i akuta nödsituationer.  

Första hjälpen 

I en situation då någon i din omgivning drabbats av en olycka eller plötsligt blivit sjuk kan de första minuterna vara skillnaden mellan liv och död.

Giftinformation 

Vid misstanke om förgiftning ring 112 eller Giftinformationscentralen, telefon 08-33 12 31.