Logotype
Logotype

Elda utomhus

Planerade brasor och eldar

Ska du anordna en påskbrasa eller valborgsmässoeld? Då är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. Du behöver inte kontakta Räddningstjänsten inför en planerad eldning.

Kom ihåg

Den som anordnar ett bål är alltid ansvarig. Ansvarig eller utsedd person skall vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Din kommun kan, beroende på väder och vind och hög brandrisk, bli tvungen att förbjuda eldning oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information om eldningsförbud läggs ut på kommunens hemsida.

Tillgång till släckredskap bör alltid finnas, exempelvis vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig som ansvarig anordnare. Man kan givetvis inte släcka en stor påskbrasa med några vattenkannor och krattor, knappast ens med en trädgårdsslang.

Meningen med släckredskapen är att man skall kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor. Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden. Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen.

Telefon vid nödsituationer är 112. Lämna aldrig elden utan tillsyn.

Bålet

  • Platsen för bålet ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
  • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
  • Bålet ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma.
  • Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

Allmän plats

Om brasan är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media skall tillstånd sökas hos Polisen telefon 114 14 . Om du inte äger marken där du skall elda måste du ha tillstånd av mark- eller fastighetsägaren.

Elda trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras hemma vid bostaden eller lämnas på kommunernas återvinningscentraler.

Egen bränning av annat avfall än trädgårdsavfall i trädgården är inte tillåtet och vanskligt både ur brandskyddssynpunkt och för att röken kan störa grannarna. Löv, gräs och vått material ger kraftig rökutveckling och är direkt olämpligt. Röken får inte ställa till problem för kringboende eller för trafiken. Tänk på att vissa människor är särskilt känsliga och visa hänsyn.

Elda inte om eldningsförbud har utfärdats. Undvik att elda om brandriskprognosen är 4 eller 5, det vill säga stor eller mycket stor brandrisk.

Se till att ha en säker tillgång på vatten i händelse av brandspridning. Släck glödbränder ordentligt när du har eldat klart

Regler för eldning av trädgårdsavfall skiljer sig åt mellan våra medlemskommuner.

Uddevalla

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område får endast ske med torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Löv, gräs och vått material ger kraftig rökutveckling och är direkt olämpligt. Tänk på att vissa människor är särskilt känsliga och visa hänsyn.

Lysekil och Munkedal

Eldning med torrt trädgårdsavfall inom detaljplan är förbjudet mellan 1 juni-31 augusti. Övrig tid får endast ske med torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Löv, gräs och vått material ger kraftig rökutveckling och är direkt olämpligt. Tänk på att vissa människor är särskilt känsliga och visa hänsyn.

Mer information
Elda ute