Logotype
Logotype

Hjärtstopp

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. Med hjälp av hjärt-lungräddning (HLR) kan blodet pumpas runt manuellt. Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation och syre tills professionell hjälp anländer. Ju snabbare bröstkompressioner och inblåsningar startar, desto större är chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Så här gör du vuxen-HLR

1. Kontroll av medvetande

Ta tag i personens axlar, skaka försiktigt och försök väcka henne/honom, ropa ”Hallå är du vaken?”
Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen.

2. Kontroll av andning

Kontrollera om personen andas normalt. Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft med den andra handen upp hakan med två fingrar under hakspetsen. Lägg ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig.

Om personen har onormal andning eller inte andas alls (eller om du är osäker), ska du bedöma det som ett hjärtstopp. Larma 112 och sätt på mobiltelefonens högtalarfunktion. Larmoperatören hjälper dig hur du ska göra HLR. Starta med 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar.

3. Bröstkompressioner

Lägg din handlov mitt på bröstkorgen, lägg den andra handen ovanpå den första. Knäpp ihop fingrarna. Tryck med raka armar ned bröstkorgen minst 5 cm, ej mer än 6 cm. Håll en takt av 100-120 kompressioner/min. Tryck 30 gånger.

Minnesregel: 30:2 mitt på

4. Inblåsningar

Öppna luftvägen: lyft upp hakan och böj huvudet bakåt. Håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill personens mun och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig.
Gör 2 inblåsningar.

5. Fortsätt med HLR 30:2

Fortsätt tills ambulanspersonal/räddningstjänst tar över, eller att personen andas med normala andetag. Minimera avbrott i HLR.

6. Hämta hjärtstartare

Om ni är flera livräddare som hjälps åt, ska en starta HLR och den andra larma 112 och hämta närmaste hjärtstartare. Anslut och följ de talade råden.
Hjärtstartarregistrets karta kan du se var närmaste hjärtstartare finns.

Vuxen-HLR med god kvalitet

 • Tryck mitt på bröstkorgen
 • Takt 100-120/minut
 • Kompressionsdjup minst 5 cm, inte mer än 6 cm
 • Släpp upp helt efter varje kompression, behåll hudkontakten
 • 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar, 30:2
 • Blås in till bröstkorgen höjer sig
 • En inblåsning ska ta 1 sekund
 • Minimera avbrott
 • Hårt underlag om möjligt

Så här gör du barn-HLR

Barn får sällan hjärtstopp på grund av rytmrubbningar i hjärtat, utan den dominerande orsaken är syrebrist. Det är viktigt att vara observant på andningsproblem hos barn som i värsta fall kan leda till hjärtstopp. Ju tidigare inblåsningar och bröstkompressioner startas, desto större är chansen att överleva ett hjärtstopp. Att förebygga hjärtstopp och olyckor handlar om att säkra barnets miljö innan något händer.

1. Kontroll av medvetande

Skaka försiktigt i barnets axlar och ropa ”Hallå, är du vaken?”
Går barnet inte att väcka, då är det medvetslöst. Ropa på hjälp om det finns någon i närheten.

2. Kontroll av andning

Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan och två fingrar under hakspetsen. Håll på det hårda underkäksbenet.
Om huvudet på ett litet barn böjs bakåt stängs luftvägen, medan hos äldre barn/tonåringar ska huvudet böjas bakåt för att skapa öppen luftväg.
Kontrollera om barnet andas normalt. Se om bröstkorgen höjer sig, lyssna efter normala andningsljud, känn om du känner någon luftström mot din kind.

3. Ge inblåsningar

Om barnet är medvetslöst med ingen eller onormal andning, eller om du är osäker på om andningen är normal, ska du direkt ge 5 inblåsningar.
 • Öppna luftvägen
 • Gapa så stort att du täcker hela barnets näsa och mun med din egen mun (barn 0-1 år)
 • Knip om näsan för att inte luft ska läcka ut (barn 1-18 år)
 • Blås in försiktigt tills bröstkorgen höjer sig
 • Blås 5 gånger

4. Larma 112

Om möjligt uppmana någon annan att larma 112, så att du kan starta HLR. Finns ingen annan i närheten måste du larma själv. Om ingen telefon finns i närheten ska HLR utföras i 1 minut före larm till 112. Sätt på mobiltelefonens högtalarfunktion. Larmoperatören hjälper dig att göra HLR. Starta med 15 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar.

Om barnet ser vuxen ut kan vuxen-HLR teknik användas (30:2). Överväg att starta med 5 inblåsningar.
Om livräddaren inte har övat barn-HLR, larma 112 och starta HLR med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (30:2).

5. Bröstkompressioner

Bröstbenet ska tryckas ner 1/3 av bröstkorgens höjd, kompressionsdjup 4-6 cm beroende på ålder.
Tryck med två fingrar på bröstbenets nedre halva. Släpp upp bröstkorgen helt mellan varje kompression (barn 0-1 år).
Lägg din handlov på nedre halvan av bröstbenet. Tryck med rak arm och din axel rakt ovanför bröstbenet. Släpp upp helt mellan varje kompression (barn 1-18 år).
Takt 100-120/minut.

6. Fortsätt med HLR 15:2

Fortsätt tills ambulanspersonal/räddningstjänst tar över, eller att barnet börjar andas med normala andetag. Minimera avbrott i HLR.

7. Hämta hjärtstartare

Om ni är två livräddare ska en livräddare ge 5 inblåsningar och starta HLR. Den andra larmar 112 och hämtar närmaste hjärtstartare. Anslut och följ de talade råden, men det får inte fördröja start av HLR. På Hjärtstartarregistrets karta kan du se var närmaste hjärtstartare finns.

Barn-HLR med god kvalitet

 • Fem inblåsningar
 • Blås tills bröstkorgen höjer sig
 • En inblåsning ska ta 1 sekund
 • Tryck på nedre halvan av bröstbenet
 • Kompressionsdjup 1/3 av bröstkorgens höjd, 4-6 cm djup beroende på ålder
 • Takt 100-120/minut
 • Släpp upp helt efter varje kompression, behåll hudkontakten
 • 15 kompressioner följt av 2 inblåsningar, 15:2
 • Minimera avbrott
 • Hårt underlag om möjligt

SMS Livräddare

SMSLivräddare innebär att alla vuxna (från 18 år) med kunskaper i HLR som registrerat sig får larm via SMSLivräddarapplikationen i telefonen när ett hjärtstopp skett i deras geografiska närhet.
Uppdraget blir antingen att bege sig till patienten och påbörja HLR alternativt bege sig till närmsta hjärstartare och ta med den till patienten. Larmet sker automatiskt om samtalet till larmcentralen faller inom kriterierna för SMSlarm, d.v.s. icke traumatiska hjärtstopp samt mellan klockan 07 och 23.

Länk till VG regionens sida om sms livräddare.

För mer information, ladda hem pdf filen här