Logotype
Logotype

Kris & Säkerhet

Skulle någon allvarlig händelse inträffa kommer Uddevalla, Lysekils och Munkedals kommuner fortlöpande informera medborgarna om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer till exempel att finnas på respektive kommuns hemsida. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio, tidningar och TV.  

Vid en större kris eller en så kallas extraordinär händelse har Lysekils och Munkedals kommuner en speciell krisledningsorganisation. Uddevalla har egen funktion som hanterar krisberedskap.

En extraordinär händelse kännetecknas av att den:

  • Avviker från det normala
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • Kräver skyndsamma insatser av kommunen
Kontakt

Kontakta respektive kommuns säkerhetssamordnare.

Brandmän på is