Logotype MittBohuslän

Viktigt meddelande till allmänheten

Det är ett utomhusvarningssystem som aktiveras då fara föreligger vid till exempel giftigt gasutsläp eller giftiga gaser vid brand. I Uddevalla, Lysekil och Munkedals tätorter finns ljudsändare (tyfoner) strategiskt placerade.

Om du befinner dig utomhus och hör signalen "viktigt meddelande"

  • 7 sekunder ton 14 sekunder uppehåll osv
  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på lokalradion och invänta information
  • Befinner du dig inomhus blir du varnad genom att radio och TV bryter sina sändningar för ett "viktigt meddelande till allmänheten". Du får då reda på vad som hänt och vad du skall göra. Detta meddelande behöver inte föregås av någon utomhussignal.

Signalen testas första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december klockan 15.00.

Faran över

En lång signal som pågår i 30-40 sekunder. Signalen används även efter flyglarm.