Logotype MittBohuslän

Uddevalla ingår i kommunalförbundet för räddningstjänst - Mitt Bohuslän

Från den 1 januari 2015 ingår räddningstjänsten i Uddevalla kommun i kommunalförbundet för räddningstjänst Mitt Bohuslän, där ingår även Lysekil och Munkedals kommuner.

Sammanlagt finns 26 heltidsbrandmän och 134 deltidsbrandmän i förbundet.

Kommunalförbundet omfattar sju brandstationer som är placerade i Brastad, Lysekil, Skaftö, Munkedal, Hedekas, Ljungskile och Uddevalla. Uddevalla är förbundets säte där även ledningsfunktionerna finns.

Förbundet styrs av en direktion som består av utsedda politiker från de tre kommunerna. Funktionerna inom krisberedskap och säkerhetsskydd kommer fortsättningsvis att finnas kvar inom Uddevalla kommun. I Lysekil och Munkedals kommuner sköts kris- och säkerhetsuppdraget av räddningstjänstförbundet.

Kommunfullmäktige i de tre kommunerna tog i juni 2014 beslut om att räddningstjänsten Uddevalla ska ingå i kommunalförbundet för räddningstjänst Mitt Bohuslän.