Logotype MittBohuslän

Grilla säkert

Tänk på att grillning kan orsaka gräsbränder som sprider sig snabbt. Kontrollera om det råder eldningsförbud på orten där du tänker grilla. Information finns på din kommuns hemsida.

Engångsgrillar blir ofta mycket varma och orsakar ofta bränder. Ställ inte en engångsgrill direkt i gräset, det kan lätt ta eld. Använd aldrig bensin, metanol eller T-sprit för att tända en grill.

Mer information på hemsidan Din säkerhet »