Logotype MittBohuslän

Förra året kontrollerades gasolgrillar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kontrollerade förra sommaren olika gasolgrillar i butik. Hela 22 av grillarna hade brister, alla ska nu vara åtgärdade.

Det vanligaste felet som upptäcktes vid kontrollen var att gastyp inte var utskrivet på svenska. Någon produkt saknade CE-märkning, varningstexter var bristfälliga, felplacerade eller saknades helt på grillarna samt att fel anslutningstryck var angivet.

Om CE-märkning saknas finns det inte garantier för att produkten gått igenom den säkerhetskontroll som gasolgrillar ska genomgå. Det betyder att man inte vet om den är säker att använda. En grill utan CE-märkning får försäljningsförbud.

Mer information på hemsidan Din säkerhet »