Logotype MittBohuslän

Förbundsdirektionen

Sammanträder Måndag 9 november kl 09.00 på Brandstationen Uddevalla,

Direktionen kommer att behandla följande ärende:

- Budget 2016 med plan 2017-2018

Budgetförslaget finns tillgängligt på Brandstationen Uddevalla.

Kenneth Engelbrektsson (s)

ordförande