Logotype MittBohuslän

Projekt QCPR i Uddevalla


Räddningstjänsten Mitt Bohuslän-Uddevallastationen visar att de kan sin HLR! Det framgångsrika projektet med att låta “blåljuspersonal” träna “Low dose High frequency” (LDHF) och visa att detta ger goda resultat om och om igen. Detta följer även de nya riktlinjerna från ERC´s möte i Prag tidigare i höst

Mona Hedhman, som är HLR ansvarig I Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ansvarig instruktör. Hon var mycket intresserad och en motiverad instruktör är den som ville testa sina kollegor i detta projekt.

I fallet med Uddevalla så var resultaten bra från början med ett totalmedelvärde på 86 % innan och efter en månad 98 %!!

Vad vinner deltagaren på ett sådant här projekt? Den största skillnaden är inblåsningarna som efter träning nästan var 100 %. Innan var de för stora och svårt att ventilera. Det väcks mycket tankar kring HLR och situationerna som uppstår i skarpt läge och det blir en fördjupad diskussion om detta och detaljerna blir tydliga då det basala blir normalt.

Räddningstjänsten har redan köpt QCPR utrustning och kommer att ha utrustningen tillgänglig för LDHF och görs som en rutin. Detta kommer att gälla all personal framöver.

Laerdal vill tacka Mona, Emil, Anders, Rasmus, Ulf och Mattias för ett utmärkt resultat och intresse.