Logotype MittBohuslän

SMS livräddare


Inom kort kommer du att kunna registrera dig som sms livräddare i Västra Götaland. Var med och rädda liv genom att anmäla dig som SMS-livräddare. Genom en SMSlivräddar-app på din telefon blir du notifierad om hjärtstopp i din närhet. Klicka här för att registrera dig som SMSlivräddare.


Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de vanligaste dödsorsakerna i
västvärlden. Varje år avlider cirka 10 000 personer av hjärtstopp i
Sverige. I Europa beräknas 275 000 människor årligen drabbas av
hjärtstopp.

Tidig HLR är mycket viktigt för att i väntan på hjärtstartare kunna upprätthålla blodcirkulationen till hjärta och hjärna. Tidig och korrekt HLR förser hjärnan med syresatt blod och ökar chansen till att behandling med hjärtstartare skall bli framgångsrik. Det är visat att om ett vittne till hjärtstoppet utför omedelbar hjärt- och lungräddningen kan chansen att överleva ett hjärtstopp tredubblas. Att sprida kunskapen om hjärt- och lungräddning till så många som möjligt i samhället är av yttersta vikt för att ännu fler liv skall kunna räddas

Här kan du registrera dig som SMS-livräddare.

http://www.smslivraddare.se/


Forskningsprojektet

SMS-livräddare drivs som ett forskningsprojekt av Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet tillsammans med SOS Alarm, Hjärt-lungfonden, Stockholm läns landsting och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. Detta är ett helt världsunikt forskningsprojekt som kombinerar medicin, samhällsvetenskap och IT med syftet att öka överlevnaden vid ett av de mest akuta tillstånd som finns och där överlevnaden är som sämst. Målet med detta projekt är att med hjälp av mobiltelefon-positionering utvärdera en helt ny form av logistik och teknik som mycket tidigt kan rekrytera livräddare och hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet. Hypotesen är att detta minskar tiden till HLR och defibrillering och därigenom ökar överlevnaden. Målet i  detta forskningsprojekt är att i en prospektiv randomiserad studie öka överlevnaden.