Logotype MittBohuslän

Fallskyddsutbildning Proaccess


Våra egna fallskyddsinstruktörer på räddningstjänsten har varit iväg på en 2 dagars utbildning på Proaccess i Uddevalla. Kursen var intensiv för det var mycket som skulle gås igenom och mycket som skulle övas på.

Vi övade på allt från knopar till masträddning, brunnsräddning, kamraträddning och räddning i trånga utrymmen. Vi fick många bra tips och fick öva med nytt material som är bra för den här typen av räddning. Stort tack till instruktörerna på Proaccess som hade satt ihop bra övningar som var utmanande och lärorika.