Logotype MittBohuslän

18 maj, Skogsbrandsutbildning för räddningstjänsterna i Norra Bohuslän

Under ledning av Annie Johansson, Kyllesjö skog har brandbefäl i Norra Bohuslän lärt sig mer om skogsbränder.

Utbildningens syfte var att bättre kunna bedöma brandspridning och brandbeteende vid olika mark- och vädertyper.

Då SMHI:s brandriskprognoser är lite för trubbigt instrument för att skapa beslutsunderlag för skogsbrandflyg, skogsbränder och eftersläckningar är det av vikt att kunna omsätta väderdata till praktisk användning.