Logotype MittBohuslän

Dialogmöte Bygg, Räddning och Sotning


Under tisdagen den 17 maj bjöd räddningstjänsterna i Strömstad, Tanum,
Sotenäs och MittBohuslän in till årligt dialogmöte med sotare,
byggnadsinspektörer och brandinspektörer från de sex nordbohuslänska
kommunerna.

Syftet med dessa träffar är att se och förstå varandras roller i byggprocessen.

Temat för årets möte har varit Sotarens roll i byggprocessen där vi bl.a.  tittade på gemensamma rutiner i bygglovshanteringen, aktuella ärenden och inträffade händelser.

Som extra krydda till detta ”sotarmöte” så var Lars Anderman, VD för Sveriges Skorstensfejare och Peter Nord, tidigare MSB:s expert på sotningsfrågor, numera konsult inom området, inbjudna till mötet.

Ca 30 personer deltog på denna halvdagsträff på Munkedals brandstation.

Lars Anderman, VD för Sveriges sotare i presentationstagen