Logotype MittBohuslän

Seminarium


Den 2e juni 2016 genomfördes ett uppskattat seminarium av Mattias
Hansson och Maria Annerdal från Energigas Sverige. Seminariet syftade
till att ge räddningstjänstpersonal, högre befäl och inspektörer, mer
kunskap om vilka risker som är förknippade med ämnet.

Platsen var brandstationen i Munkedal med efterföljande studiebesök på Arctic Papers pappersbruk under ledning av Janne Lundberg från bruket och Christer Nilsson från Skangas (gasföretag som hanterar flytande naturgas i Lysekils och Munkedals kommun). Dagen gav även mer kunskap kring hur en räddningsinsats bör hanteras för att minimera riskerna när flytande naturgas är involverad i en olycka.

Kring lagar, förordningar och föreskrifter  i samband med projektering av nya anläggningar informerade Lars Synnerholm från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Detta upplevdes intressant, givande och högst aktuellt då många av närvarande räddningstjänstpersonal jobbar inom räddningstjänstens förebyggande verksamhet såsom bygg och planprocess med tillhörande bedömningar av risker i allmänhet och brandfarlig vara i synnerhet.

Idag förvaras och transporteras anseenliga mängder flytande naturgas på våra vägar i Munkedal, Lysekil och Uddevalla. Flytande naturgas är otroligt kallt och mycket brandfarligt på samma gång. Detta leder till att regelbunden övning och utbildning på området är högst väsentlig för räddningstjänstpersonal i Västra Götaland.

Under dagen deltog utöver ovan nämnda föreläsare/utbildare personal från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg samt det lokala räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän