Logotype MittBohuslän

Golf SM för brandmän

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän arrangerar golf-sm för brandmän 5-7 september 2017 på Lyckorna GK.

Tidpunkt
5-7 september 2017 på Lyckorna GK.

Anmälan

 • Namn
 • Golf-ID
 • Vilken organisation/räddningstjänst
 • Vilken tävlingsklass
 • Varje förening har rätt att anmäla ett obegränsat antal deltagare.
 • Anmälan sker via mail till christer.dyrfelt@mittbohuslan.se

Boende

Boende finns nu att boka på Hotell Carlia, där vi även kommer att ha kamratkvällen och banketten med efterföljande tillställning.

Pris boende: 600kr/person/natt i dubbelrum, enkelrum kan fås mot tillägg. Uppge brand-sm i golf vid bokning, sista dag för rumsbokning är 31/7-17

För uppställning av husbil/vagn så finns detta både på banan i Ljungskile och i Uddevalla med gångavstånd till Carlia.

Vid frågor kontakta Christer Dyrfelt

Inspel

 • Bokas direkt på Min golf eller via Lyckorna GK 0522 - 201 76 (Reception, shop, restaurang och kontor)

Mer information

 • Kostnad 1600 kr, enbart bankett 495 kr
 • Anmälan är fullständig när betalningen är mottagen,
  plusgiro konto 484401-5 (Räddningstjänstens Idrottsförening)
 • Glöm ej ange vem/vilka betalningen avser.
 • Sista anmälningsdag 20/8 2017
 • Vid överanmälan gäller turordning, max 108 deltagare
 • Shotgun start 09:30 onsdag och torsdag
 • Information om boende, kamratkväll och bankett kommer.

Kontakt ansvarig Mitt Bohuslän:
Christer Dyrfelt
Mail christer.dyrfelt@mittbohuslan.se

Tävlingsbestämmelser Svenska Brandmästerskapen Golf

Deltagare
Den eller de som har sin anställning inom brand och räddningstjänsten och som är godkänd medlem och som erlagt föreskriven medlemsavgift till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund (SBRIF), äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar och arrangemang (se vidare i SBRIF:s stadgar 10 §). Damer deltager i samma klasser som herrarna, men slår ut från damtee.

Vikariat
Den som innehar en vikariatsanställning under minst 6 månader, äger rätt att deltaga i förbundets tävlingar. Vikariatet ska kunna styrkas av skriftligt anställningsbesked för berörd anställningsperiod. OBS! Praktikanter får ej deltaga.

Klass och tävlingsindelning i samtliga klasser för herrar och damer

 • Mästerskapet omfattar en individuell tävling och en lagtävling (tvåmannalag).
 • Mästerskapet Open klass spelas som en 36-håls slagtävling under två tävlingsdagar.
 • Mästerskapets Yngre oldboys och oldboys klass spelas som en 36-håls slaggolf under två tävlingsdagar. ( Max +5/hål)
 • Deltagare äger alltid rätt att tävla i yngre ålderskategori.
 • Open klass. Alla har rätt att deltaga
 • Yngre oldboys 50-64 år.
 • Oldboys 65 år och äldre.
 • När det gäller lagtävlingen 2017 kan bara open klass spelare bilda lag, och yngre oldboys/oldboys bilda lag pga olika spelformer.
 • Damer samma åldersindelning som ovan, men spelar från röd tee.

Övrigt

 • Vid lika resultat sker särspel både i lag och individuella klasserna.
 • Tävlingsledningen bestämmer före tävlingen vilka hål som ska spelas vid ett ev. särspel.
 • I klasserna yngre och äldre oldboys är det endast en lagtävling.
 • Det är INTE tillåtet att deltaga i fler än en mästerskapstävling. – Det åligger arrangerande förening att kontrollera med arrangörerna i de övriga klasserna att så inte sker.

I övrigt gäller Svenska Golfförbundets tävlingsbestämmelser samt klubbens lokala regler.


Anmälda till tävlingen

Komplettering med räddningstjänst-tillhörighet kommer närmare tävlingen.

Christer Dyrfelt 780519-005 Mitt Bohuslän Open

Mats Söderström 781218-002 Storgöteborg Open

Jesper Hagberg 870531-018 Sörmlandskustens Open

Martin Fehrm 820826-013 Sörmlandskustens Open

Gerhard Brandner 720710-044 Sörmlandskustens Open

Torbjörn Gard 681227-008 Storstockholms Brandförsvar Open

Fredrik Skattberg 690228-040 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Open

Markus Forsberg 790310-007 Storstockholms Brandförsvar Open

Hans Wahlberg 680824-005 Storgöteborg Open

Emil Wanselin 870205-008 Storgöteborg Open

Mikael Oscarsson 770208-001 Värends Open

Oscar Rehnström 830428-026 Värends Open

Niclas Sahlberg 801022-013 Storgöteborg Open

Fredrik Liljeros 840215-016 Storgöteborg Open

Martin Liljenberg 800121-007 Storgöteborg Open

Johan Hedberger 701125-022 Uppsala Brandförsvar Open

Mats Hansson 670902-014 Bohus Räddningstjänstförbund Open

Michael Olsson 690305-037 Mitt Bohuslän Open

Tomas Johansson 820624-007 Mitt Bohuslän Open

Dick Walldin 680606-032 Storstockholms Brandförsvar Open

Dennis Ericsson 8812-024 Luleå Open

Fredrik Olsson 810726-009 Storstockholms Brandförsvar Open

Gert Bäcklund 551118-012 Östra Skaraborg Yngre oldboys

Anders Oskarsson 640108-040 Mitt Bohuslän Yngre oldboys

Håkan Hjälm 660123-044 Gästrike Yngre oldboys

Ola Grönberg 581116-018 Gästrike Yngre oldboys

Håkan Åkerblom 580510-038 Gästrike Yngre oldboys

Ulf Gustafsson 570123-039 Mitt Bohuslän Yngre oldboys

Tomas Sandström 640904-018 Trelleborg Yngre oldboys

Eric Persson 660305-022 Umeå Brandförsvar Yngre oldboys

Anders Ljungdahl 670609-004 Trelleborg Yngre oldboys

Martin Von Gertten 631104-002 Trelleborg Yngre oldboys

Thomas Kjellberg 590719-033 Trelleborg Yngre oldboys

Robert Selim 620128-013 Storgöteborg Yngre oldboys

Ulf Andersson 610813-012 Umeå Brandförsvar Yngre oldboys

Åke Berglind 560927-010 Södertörns Brandförsvarsförbund Yngre oldboys

Håkan Strömberg 580410-024 Storgöteborg Yngre oldboys

Roberth Österman 640728-005 Bohus Räddningstjänstförbund Yngre oldboys

Johan Löfgren 590113-013 Södertörns Brandförsvarsförbund Yngre oldboys

Johan Almqvist 581203-015 Södertörns Brandförsvarsförbund Yngre oldboys

Stefan Knutson 551030-010 Västervik Yngre oldboys

Per-Olof Andersson 600903-015 Bohus Räddningstjänstförbund Yngre oldboys

Christer Carlsson 580518-010 Storstockholms Brandförsvar Yngre oldboys

Hans Eriksson 610220-011 Storstockholms Brandförsvar Yngre oldboys

Lars Karlsson 600628-027 Umeå Brandförsvar Yngre oldboys

Mikael Svantesson 660920-032 Mitt Bohuslän Yngre oldboys

Leif Jonson 571028-018 Storgöteborg Yngre oldboys

Anders Rantatalo 571126-002 Kristianstad Yngre oldboys

Jimmy Nordh 661010-011 Östra Skaraborg Yngre oldboys

Lars Berntzen 530417-014 Mitt Bohuslän Yngre oldboys

Magnus Selin 661124-039 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Yngre oldboys

Jonny Byhlin 591218-028 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Yngre oldboys

Anders Kjellgren 640528-005 Kristianstad Yngre oldboys

Rolf Björk 601130-011 Södertörns Brandförsvarsförbund Yngre oldboys

Lennart Larsson 581121-012 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Yngre oldboys

Bengt Jörnestrand 631025-009 Storgöteborg Yngre oldboys

Johan Törnqvist 620511-029 Umeå Brandförsvar Yngre oldboys

Urban Westerberg 670315-029 Umeå Brandförsvar Yngre oldboys

Anders Rylander 590415-022 Sörmlandskustens Yngre oldboys

Per Dahlberg 520223-012 Södertörns Brandförsvarsförbund Äldre oldboys

Roland Johansson 490514-023 Nacka Brandförsvar Äldre oldboys

Bo Ericsson 430122-024 Södertörns Brandförsvarsförbund Äldre oldboys

Anders Clarin 490509-006 Västra Blekinge Äldre oldboys

Bengt Axgren 480624-018 Storgöteborg Äldre oldboys

Ebbe Olsson 500101-021 Rsyd Äldre oldboys

Åke Olsson 520820-013 Storgöteborg Äldre oldboys

Rolf Harlet 510430-018 Nacka Brandförsvar Äldre oldboys

Ronny Rylander 500209-012 Storstockholms Brandförsvar Äldre oldboys

Tommy Lindblom 460519-011 Västervik Äldre oldboys

Kent Myhrberg 490227-021 Mälardalens Brand & Räddningstjänstförbund Äldre oldboys

Karl-Åke Eriksson 480803-013 Sörmlandskustens Äldre oldboys

Lars Pettersson 510917-014 Sörmlandskustens Äldre oldboys

Roland Sandström 481229-027 Umeå Brandförsvar Äldre oldboys