Logotype MittBohuslän

Övning med nya hävaren


I går (torsdags) hade vi en kvällsövning med vår nya hävare som ska tas i bruk den 1 december i år. Med den typen av höjdfordon kommer det att vara enklare för oss med exempelvis håltagning i tak.

Vi har möjlighet att koppla in oss i luftsystem direkt i korgen och även koppla in skärsläckare som gör det möjligt att skära igenom alla kända konstruktionsmaterial på kort tid och därmed bekämpa branden på ett modernt och effektivt sätt. Även våra deltidsanställda brandmän hade chaufförsutbildning på sina fordon på kvällen.