Logotype MittBohuslän

Beslut om eldningsförbud i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner

Med anledning av den rådande väderleken har Räddnings-/förbundschefen med stöd av 2 kap7§ Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) utfärdat totalt eldningsförbud att gälla fr.o.m. 2017-07-03 klockan 12.00 inom Räddningstjänstförbundets kommuner, enligt ovan.

Förbudets omfattning

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex: murade, grävda och avskärmade). Engångsgrillar får inte användas.

Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

Förbudets varaktighet

Beslutet gäller fr.o.m. 2017-07-03 klockan 12.00 och tills vidare.

Juridisk grund

Beslutet om förbud mot eldning utomhus är föreskrivet med stöd av 2 kap 7§ Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3§ i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Detta beslut anslås på de officiella anslagstavlorna i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner.

Överklagande av detta beslut kan göras till länsstyrelsen enligt

10 Kap. 5 § Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

I tjänsten dag som ovan.

Bernt Eriksson

Räddnings-/förbundschef