Logotype MittBohuslän

Rådigt ingripande

I början av mars 2018 larmades räddningstjänsten till en brand i ett flerfamiljshus, Uddevalla kommun. Vid räddningstjänstens framkomst hade samtliga boende redan utrymt och branden var i princip släckt, detta tack vare två av de boende.

Dessa två personer har agerat på ett föredömligt sätt genom att ringa 112 och larma, de har i ett tidigt skede väckt sina grannar och fått dessa att utrymma samt släckt branden. Utan deras snabba och rådiga ingripande hade konsekvenserna i samband med branden med stor sannolikhet blivit helt annorlunda. Räddningstjänsten ville därför uppmärksamma dessa två personers insats genom att bjuda in dem till oss på tårta och i samband med detta överräcka diplom samt en blomsterbukett.

Rådigt ingripande