Logotype MittBohuslän

Grillning och eldning utomhus

De senaste dagarnas fina väder har gjort att det börjar bli torrt i skog och mark. Räddningstjänsten ber därför allmänheten att iaktta stor försiktighet när det gäller att elda utomhus.

Grillning bör endast ske i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser.

Med "för ändamålet framtagna grillar" menas vanliga kol-, gas- och elgrillar som kan köpas i butiker. När det gäller engångsgrillar så skall särskild försiktighet iakttas då dessa grillar inte har samma säkerhet som en vanlig grill. Med andra ord så avråder räddningstjänsten att använda engångsgrill.

Med "särskilt iordningsställd grillplats" menas en av kommunen eller markägaren iordnings­ställd grillplats i betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte detta krav.

Informationen omfattar kommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal.