Logotype MittBohuslän

Information om Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla och en ny dataskyddsförordning träder i kraft – GDPR.

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän sparas i datasystem. Registreringen görs för att förbundet ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller den tjänsten berör.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända till förbundets Dataskyddsombud. Om du är missnöjd med hur Räddningstjänsten Mitt Bohuslän behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Kontakta förbundets dataskyddsombud: simon.jernelov@jpinfonet.se

Telefonnummer: 08-120 990 24

Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se/

Introduktion till GDPR: https://www.datainspektionen.se/Documents/enkel-kurs-dataskydd.pdf