Logotype MittBohuslän

Eldningsförbud i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner


Med rådande väderlek har Räddningschefen utfärdat totalt eldningsförbud att gälla från den 23 maj klockan 12.00 inom Räddningstjänstförbundets kommuner Uddevalla, Lysekil och Munkedal och gäller tillsvidare.

Förbudets omfattning

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser (ex: murade, grävda eller avskärmade). Engångsgrillar får inte användas annat än på iordningställda grillplatser, inte direkt på mark eller brännbart underlag. Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

Beslut om eldningsförbud »

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Engångsgrill

Eldningsförbud från 23 maj klockan 12.00 och gäller tillsvidare