Logotype MittBohuslän

Eldningsförbud

Med anledning av rådande väderlek har tf räddningschef utfärdat totalt eldningsförbud att gälla från den 29 juni klockan 12.00 inom Räddningstjänstförbundets kommuner Uddevalla, Lysekil och Munkedal och gäller tillsvidare.

Förbudets omfattning

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser (ex: murade, grävda eller avskärmade). Engångsgrillar får inte användas annat än på iordningställda grillplatser, inte direkt på mark eller brännbart underlag. Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

 Beslut om eldningsförbud