Logotype MittBohuslän

Utbildningsdag på Gåsö

På tisdagen den 10 juli var vi på förebyggandeavdelningen ute på Gåsö och hade utbildning och övning för 30-40 sommargäster.

Syftet med dagen var att de boende skulle, med vårt överinseende, öva med den brandutrustning som finns i öns egen brandbod samt att få grundläggande information och utbildning om brand och olycksfall.

Det kändes väldigt bra att lämna ön med vetskapen att vi nog har skärpt upp medvetandet och kunskapen om brandskyddet hos de boende.

Tack alla medarbetare för en bra dag!

Mats Johansson förebyggandechef

Läs mer här