Logotype MittBohuslän

Skogsbrand

En skogsbrand pågår strax söder om Uddevalla.

2018-08-07, 11:25

Insatsen har övergått till eftersläckning och det är ett fåtal glödbränder som framgent ska släckas med markpersonal. All insats kommer att ske med säkerheten för personalen i fokus. Bilder från skogsbrandflyget tagna under morgonen visar ingen rökutveckling från brandområdet.

Helikopterstöd bedöms inte vara behövligt i fortsättningen.

De vägar som varit avstängda är nu öppna.

Räddningstjänsten planerar att fortsätta insatsen till och med i morgon onsdag den 8 augusti, då ansvaret ska överlämnas till markägarna.

Normativt beslut Bratteröd

2018-08-06 16:15

Läget har stabiliserats under dagen och branden är under kontroll. Helikoptrarna som har vattenbombat har återvänt till respektive bas. Markpersonal har gått in i området för att fortsätta släckningsarbetet.

Natten mot tisdag kommer räddningstjänst från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Bengsfors samt personal från Försvarsmakten att finnas på plats för att bevaka det ca 50 hektar stora brandområdet.

På tisdagen kommer ett 20-tal personer att fortsätta släckningsarbetet. Ifall det bedöms nödvändigt kommer stöd från helikoptrar att rekvireras.

Nya beslut angående det fortsatta släckningsarbetet tas under tisdagen. Insatsen beräknas totalt att fortsätta i flera dagar.

2018-08-06 10:55

Branden i Bratterödsområdet bedöms att vara under kontroll. Personal har arbetat under hela natten och under dagen fortsätter egna styrkor, styrkor från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och från Stenungsund, Orust och Tanum samt personal från Försvarsmakten att arbeta med insatsen. Dessutom vattenbombar fyra helikoptrar området.

Det brinner fortfarande och det är talrika glödbränder som ger ifrån sig omfattande rökutveckling. Detta kommer att fortgå tills eftersläckningsarbetet är avslutat.

Branden började i samband med en trafikolycka på väg 678 strax före klockan 13:00 på söndagen den 5 augusti 2018 nära Bratterödsmotet. Ett av fordonen fattade eld och branden spred sig snabbt in i den intilliggande terrängen. Ett fyrtiotal brandmän upprättade begränsningslinjer för att förhindra ytterligare spridning och helikoptrar bekämpade elden från luften.

Personal från Försvarsmakten med ca 25 personer förstärkte under söndagskvällen.

Under natten till måndagen bevakade och förstärkte personalen upprättade begränsningslinjer.

Boende på ett tiotal fastigheter utrymdes inledningsvis men ca klockan 22 på söndagen fattades beslut om att de kunde återvända till sina hem.

Kontakt på räddningstjänsten för vidare information: Räddningscentralen i Uddevalla, telefon 010-161 55 67.

Räddningschefens inriktingsbeslut