Logotype MittBohuslän

Eldningsförbudet hävs

Tisdag 21 augusti klockan 09:00 häver länsstyrelsen det länsövergripande eldningsförbudet. Det har regnat i länet och risken för skogsbrand har minskat betydligt den senaste veckan.

Förra veckan upphävde länsstyrelsen grillförbudet på tomt i anslutning till bostad, men det generella eldningsförbudet i skog och mark kvarstod. Nu tar alltså länsstyrelsen bort det totala eldningsförbudet som gäller även skog och mark. Länsstyrelsen har samrått med länets räddningstjänster och kommuner och fattat beslut om att häva eldningsförbudet från och med idag, den 21 augusti.

  • Räddningstjänsten gör samma bedömning som länsstyrelsen, det föreligger inte längre samma spridningsrisk. Det innebär att det inte finns något eldningsförbud kvar i Uddevalla, Lysekils och Munkedals kommuner från och med den 21 augusti 2018 klockan 09:00. Men ansvaret ligger fortfarande hos den som eldar och det är viktigt att vara fortsatt försiktig vid eldning och grillning.

Länsstyrelsen och räddningstjänsten vill uppmana till fortsatt försiktighet genom att se till att:

  • Grillen är upphöjd från marken. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder.
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material, som byggnad och skog.
  • Brandsläckningsutrustning finns på plats.

Bernt Eriksson, Räddnings/förbundschef