Logotype MittBohuslän

Sammanträde förbundsdirektionen

Budgetsammanträde öppet för allmänheten den 25 september

FÖRBUNDSDIREKTIONEN

Sammanträder tisdagen den 25 september kl. 09.00 på Brandstationen i Uddevalla, Bastiongatan 14.

Direktionen kommer att behandla följande ärende:

- Verksamhetsplan med budget 2019

Allmänheten hälsas välkommen!

Budgetförslaget finns tillgängligt på Brandstationen Uddevalla

Kenneth Engelbrektsson (s)

Ordförande

Catarina Norrman

Sekreterare