Logotype MittBohuslän

Juleljus och marschaller

Jul är ljusens stora högtid.

Ta gärna del av Brandskyddsföreningens goda råd om ljus i juletid här!

På gator och torg pyntas det gärna med marschaller. Innehållet i en brinnande marschall blir mycket varmt och kan förutom risken för brand även orsaka brännskador om den råkar tippa omkull. Det är särskilt bekymmersamt för synskadade som förstås måste kunna passera gator och trottoarer utan risk för skador.

Marschaller bör placeras i skyddande ställning eller tippsäkra hållare minst 0,5 meter från brännbart material och får inte utgöra hinder eller fara för förbipasserande.