Logotype MittBohuslän

Eldning ute och eldningsförbud

TIll dig som har frågor om eldning och eldningsförbud

Om du har funderingar på eldning, antingen i skog och mark eller i din trädgård så hänvisar vi till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har samlad information om detta och vad man ska tänka på.

Det finns även en bra tjänst på Krisinformation.se anågende eldningsförbud.

När en kommun beslutar att föreskriva om eldningsförbud, eller avsluta en period av eldningsförbud, kommer det att framgå av en samlad bild på Krisinformation.se.