Logotype MittBohuslän

Organisationsmeddelande

Ledningsorganisationen i förbundet är förändrad på följande sätt:

Lars Bjurström är från och med 1 maj Förbunds/räddningschef och Mats Johansson är Stf. Räddningschef. Mats dubblerar också som chef för den förebyggande avdelningen.

Hans Därnemyr som har varit tillförordnad förbundschef via tjänsteköpsavtal med NÄRF har avslutat sin tjänst och fortsätter i sin roll som Förbunds/räddningschef i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Orsaken till förändringen är att NÄRF:s och RMB:s politiska direktioner ska tillsätta en extern utredning om förutsättningarna för ett framtida fördjupat samarbete mellan förbunden. Utredningen ska vara färdigställd den 31 oktober i år.