Logotype

Det är torrt i skog och mark

De flesta klagar inte på sol och värme men det gör också att det är torrt i skog och mark. Vidta stor försiktighet om du tänker göra upp eld.

 • Säkerställ att det inte råder eldningsförbud. Kolla på din kommuns hemsida.
 • Undvik att elda om det blåser.
 • Använd helst ett fältkök.
 • Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar, risken är att dom spricker.
 • Underlaget bör utgöras av grus- eller sandmark så att elden inte sprider sig. I jordig skogsmark är risken för bränder stor, elden kan ligga och pyra nere i marken och sedan flamma upp.
 • Avgränsa eldstaden med hjälp av exempelvis stenar så att eldstaden begränsas till en liten yta.
 • Ha alltid tillgång till vatten.
 • Låt elden brinna ut helt och hållet.
 • Släck och vattna området runt om eldstaden ordentligt med vatten.
 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
 • Om elden sprider sig ring 112.

Film från MSB om att elda i naturen