Logotype

Skärpt kontroll över explosiva varor

Från och med den 1 augusti 2021 gäller nya ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor.

En stor förändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor är kravet att tillståndspliktig verksamhet ska anmäla de personer som avses få delta i verksamhet med hantering, överföring, import eller export av explosiva varor till tillståndsmyndigheten. De personer som anmäls av verksamheten kommer att prövas av Polismyndigheten med avseende på lämplighet att arbeta med explosiva varor och godkännas av tillståndsmyndigheten. Detta godkännande är en förutsättning för att personer ska få delta i verksamheten.

Läs mer under Företag & organisationer/Brandfarlig och explosiv vara