Logotype

SMHI inför nya vädervarningar

SMHI har den 26 oktober förnyat sitt vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar.

Istället för fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

De nya vädervarningarna benämns gul varning, orange varning och röd varning där röd varning är den allvarligaste.

Läs mer om det nya vädervarningssystemet hos SMHI


SMHIs vädervarningar