Logotype

Idag ska du testa din brandvarnare!

Den 1 december är det Brandvarnardagen då vi uppmanar alla att testa sina brandvarnare inför advent och jul. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut, det kan vara skillnaden mellan liv och död. I Sverige saknar 550 000 hushåll en fungerande brandvarnare, se till så att din fungerar.

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

Behöver du hjälp att komma ihåg att testa dina brandvarnare? MSB har en gratis sms-tjänst som påminner dig. Anmäl dig på: msb.se/testabrandvarnare

Läs mer om brandvarnare:

Brandskyddsföreningens Goda Råd-blad om brandvarnare
Testa din brandvarnare - MSB