Logotype
Logotype

Räddningstjänsten avråder från eldning

Just nu torkar det upp i skog och mark, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig. Räddningstjänsten avråder från all form av eldning tills vidare.

Ytlagren i skog och mark torkar just nu upp, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig. Räddningstjänstens brandriskprognos visar att det kommer att torka upp ytterligare i skog och mark under den kommande dagarna.

Undvik därför all form av eldning av ris, gräs eller liknande. Räddningstjänsten avråder från eldning tills vidare, tills brandriskprognosen ändrar sig.