Logotype
Logotype
Sjöfartsverket och öns boende har samlats vid bryggan

Sjöfartsverket och öns boende har samlats vid bryggan

En dag på Lilla Kornö

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän bedriver ett förebyggande arbete som denna dag innebar en utflykt till Lilla Kornö för en utbildningsinsats, kik på brandskyddsmateriel liksom värdefull samverkan med Sjöfartsverket. Strålande sol och trevlig lokalbefolkning mötte oss och våra kollegor från Sjöfartsverket på öns stora brygga.

I händelse av brand på bebyggda öar i Lysekils kommun har räddningstjänsten ett avtal med Sjöfartsverket som innebär att brandmän, befäl samt brandmateriel ges snabb transportmöjlighet vid behov året om, dygnet runt. Sjöfartsverkets station i Brofjorden är alltid bemannad av personal som är vana vid att framföra lotsbåtar i alla väder.

Förmiddagen gick i övningens tecken bland mysiga hus och sjöbodar. Från räddningstjänsten instruerades i hjärt- och lungräddning, brandsläckning i terräng, handhavande av öns egna pumpar liksom grundläggande brandkunskap för hemmet. Det var god uppslutning till detta arrangemang och intressanta resonemang kring hur olyckor bör hanteras.

Räddningstjänsten gick även igenom öns lilla ”brandbod” tillsammans med de boende och kompletterade med några längder slang bland annat. Allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för öns befolkning att rädda liv eller själva släcka branden i det tidiga skedet. Samhällets resurser är förhållandevis långt borta och den tidiga insatsen är avgörande för att rädda liv eller stora värden.

Dagen på Lilla Kornö avslutades med att Sjöfartsverket förevisade lotsbåtens förmågor i form av den kraftfulla vattenkanonen som hämtar vatten från havet. Mycket bra brandsläckningsresurs för sjönära bebyggelse kunde konstateras!

Mona går igenom förstahjälpen teori vilket följs av praktik i hjärt-lungräddning

Mona går igenom förstahjälpen teori vilket följs av praktik i hjärt-lungräddning

Janne ger tips och råd kring hemmets brandskydd, risker kring batteriladdning, värdet av en fräsch pulversläckare mm

Janne ger tips och råd kring hemmets brandskydd, risker kring batteriladdning, värdet av en fräsch pulversläckare mm

Kalle lär ut pumphandhavande på bryggan

Kalle lär ut pumphandhavande på bryggan

Casper och Anders visar hur en brandpost hanteras liksom den ack så viktiga tidiga insatsen vid brand i skog och mark

Casper och Anders visar hur en brandpost hanteras liksom den ack så viktiga tidiga insatsen vid brand i skog och mark