Logotype MittBohuslän

Om oss

Vi är räddningstjänsten i kommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Vi arbetar för ett tryggt och säkert samhälle för alla dygnet runt, årets alla dagar.

Vårt uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö.

RMB ska vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot olyckor och bränder. Förbundet ska genom rådgivning, information och annat sätt underlätta för den enskilde.

RMB ska i samverkan med andra samhällsaktörer verka för att förhindra olyckors uppkomst genom olika förbyggande aktiviteter. När olyckan ändå sker ska räddningstjänsten effektivt genomföra räddningsinsatser samt utreda olycksorsak.

RMB ska stödja medlemskommunerna att hantera kriser vid olika samhällsstörningar. Vårt uppdrag ställer stora krav på lyhördhet och samverkan både lokalt och regionalt, såväl före, under och efter en olycka.

RMB ska ha ett handlingsprogram med mål för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska ange hur verksamheten är ordnad, vilka risker som finns och förmågan att genomföra räddningsinsats.