Logotype MittBohuslän

Om oss

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund med tre kommuner som är organiserat med en politisk direktion för den övergripande inriktningen och ledningen.
Organisationen är uppbyggd och leds enligt följande:

Förbunds/räddningschef

Under direktionen finns en förbundschef som förbundets högste tjänsteman. Förbundschefen leder, planerar, genomför och följer upp de beslut som direktionen fattat.

Stf. Räddningschef

Samordnar alla verksamhetsområden. Personalansvar inom verksamhetsområdet, integrationsansvarig för de tre verksamhetsområdena, ansvarig för operativ samverkan med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt samt stöd åt förbundschefen.

Administrativ stab

Den administrativa staben är förbundets stödfunktion och hanterar personalfrågor, övergripande informationsspridning och allmän administration samt förbundets ekonomi.

Förebyggande avdelning 

Ansvarar för den olycksförebyggande verksamheten som brandskydd, skydd mot olyckor samt uppföljning av sotning. Ansvarar även för myndighetsutövningen vad avser LSO (lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778) samt LBE (lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011).

Operativa avdelningen

Hanterar den operativa beredskapen och ser till att räddningsinsatser genomförs på ett effektivt sätt. Samordnar för verksamhetsområdet räddningsinsats och beredskap.

Tekniska avdelningen

Ansvarar för verksamheten inom fastighetsskötsel, stationsservice, verkstadsservice, brandmateriel, data, telefoni, el, tele, larm, radio och varningssystem. Ansvar för övningsfält. Projektledning vid upphandling och inköp av fordon för förbundet.


Kontakta oss

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Telefon 010-161 55 00

Adress
Bastiongatan 14
451 81 Uddevalla

Medlemskommuner

Uddevallas kommunvapen
Lysekils kommunvapen
Munkedals kommunvapen

Räddningstjänsten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs vår information om behandling av personuppgifter. Pdf, 172.9 kB.